Norwegian Christmas Dance Festival har vært arrangert av LSKdans i årene 2014 – 2017, men konkurransen har lange røtter tilbake til 90-tallet. Konkurransen har i 2016 og 2017 blitt kåret til Årets Konkurranse på Dance Awards, og har etablert seg som en viktig arena for norske dansere å måle seg mot internasjonale par. Å bygge en internasjonal konkurranse er hardt og målbevisst arbeid over mange år og målsetningen har vært å bli en internasjonal topp konkurranse som tiltrekker seg gode par fra hele verden.

I evaluering fra 2017 var det enighet for å utvikle konkurranse-organisasjonen videre:

  • Opprette samarbeid på tvers av klubber og ressurspersoner som ønsker å bringe norsk dans frem- og oppover
  • Etablere egen org. enhet for blant annet å ha eget styre og egen økonomi av hensyn til samarbeid med andre klubber
  • Legge til rette for et bredere samarbeid mellom grenseksjonene i Norges Danseforbund med en visjon om å skape en stor norsk internasjonal dansefestival på tvers av dansegrener

Romerike Danseklubb er opprettet med eget org.nummer. Av hensyn til navnereglementet som håndheves av Akershus Idrettskrets må klubbens navn inneholde stedstilhørighet. Vi ville gjerne kalle organisasjonen «Norwegian Dance» siden vi ønsker å samle hele danse-Norge til et felles løft for norsk dans, – og én av virksomhetsideene til klubben er å arrangere internasjonale konkurranser. Men «Norwegian» er ikke lov å bruke, ei heller fylkesnavn. Så vi valgte navnet på det største området under fylkesnivå og dermed heter klubben Romerike Danseklubb og er opptatt som medlem av Akershus Idrettskrets, Norges Danseforbund og dermed Norges Idrettsforbund. Prosjektet er Norwegian Dance – og er det navnet som vil merkevarebygges – slik at det også kan eventuelt ivareta konkurranser andre tider av året enn «christmas».

Dersom vi klarer å skape økonomisk overskudd ønsker vi å gi tilbake til danserne ved å lage dansecamp-tilbud i tett samarbeid med ambisjoner og ønsker til Norges Danseforbund.

Klubben ble stiftet 6. september 2018 med tilhørighet til Ullensaker kommune (Gardermoen & Jessheim).

Styre:

  • Leder: Anne Spilling
  • Nestleder: Anita Langset
  • Styremedlem: Pieter Spilling

Revisor: Judith Brennmoen (konsernregnskapsfører InHouse Group AS)

Klubben har lovverk ihht Norges Idrettsforbunds lovnorm.